Talentspor på Snedkeruddannelserne
Efter reformen af erhvervsuddannelser i 2015 blev der mulighed for at tilrettelægge hovedforløbet af uddannelsen med Talentspor.

Et talentspor er sammensat af en række fag på et højere niveau end den ordinære uddannelse. Du deltager i samme skoleforløb som de øvrige lærlinge, men får flere udfordringer i undervisningen.

De formelle krav vedrørende praktikmålene er de samme, lige meget om du tager uddannelsen på et talentspor eller ej. Det vil fremgå af svendebrevet, at du har gennemført uddannelsen på talentspor.

Det er vigtigt, at du som lærling er motiveret og fagligt klar til de ekstra udfordringer, der vil være i undervisningen på skolen. Talentsporet er krævende teknisk og fagligt, og er derfor målrettet den ambitiøse lærling.

Talensporet begynder på hovedforløbet. Det betyder, at du allerede ved indgåelse af den første uddannelsesaftale, skal tale med din virksomhed om du skal tage uddanelsen på talensporet. Der er et felt på uddannelsesaftalen, der skal afkrydes. Det er ikke forbundet med ekstra omkostninger eller forlængede skoleophold at tage uddannelsen på talentsporet.

Inden du tager en beslutning om talentspor eller ej, er det vigtigt, at du får lærernes vurdering af din mulighed for at tage talentsporet, mens du stadig går på grundforløbet.

Hvis du synes talentsporet er for stor en mundfuld, så kan du altid vælge at tage udvalgte fag på højere niveau uden at være tilmeldt talentsporet.

Indholdet i talentsporet på snedkeruddannelserne
Snedkeruddannelserne er tilrettelagt med talentspor, både på trin 1 og trin 2.

Mere end halvdelen af skoleundervisningen på hovedforløbet bliver løftet til et højere niveau end de obligatoriske, når man gennemfører talentsporet.

Fag der løftes i talentsporet på Snedkeruddannelsen:

 • Grundfaget Teknologi løftes til D-niveau.
 • IT og CAD/CAM løftes til avanceret niveau på trin 1 og på ekspert niveau på trin 2 for alle trin og specialer.
 • Alle valgfrie uddannelsesspecifikke fag på 2 uger løftes et niveau på talentsporet.
 • Byggeri og energiforståelse og Montering af bygningsdele og inventar på trin 1 er løftet til avanceret niveau for træoperatør døre og vinduer, bygningsmontør og bygningssnedker.
 • Håndværksmæssig og maskinel fremstilling af bygningskomponenter løftes til ekspert for bygningssnedker på trin 2.
 • Håndværksmæssig og maskinel fremstilling af møbler løftes til avanceret niveau for træoperatør møbel, møbelsnedker og orgelbygger trin 1.
 • Håndværksmæssig og maskinel fremstilling af møbler og Håndværksmæssig og maskinel fremstilling af plademøbler løftes til ekspertniveau for møbelsnedker på trin 2.
 • Orgel, dokumentation og bearbejdning og Orglets klanglige materialer løftes til avanceret for Orgelbygger

 

Fag der løftes i talentsporet på Maskinsnedkeruddannelsen:
Talentsporet bør kobles med den internationale maskinsnedkeruddannelse. Derfor er et af de fag, der løftes i talentsporet fremmedsprog. Derudover opfordres der til, at 3-4 uger af grundforløbet tages på en skole i udlandet, hvor eleverne skal kommunikere på et fremmedsprog, og hvor eleverne kan blive fagligt udfordret i forhold til de kompetencer, der skal tilegnes på grundforløbet.

På hovedforløbet bør en del af elevens praktiktid omfatte en udstationering i udlandet. Derudover vil det give god mening at vælge et ekstra valgfrit specialefag på ekspertniveau, som en del af de 4 ugers påbygning.

 • Grundfaget Fremmedsprog er løftet fra niveau F til niveau-E.
 • Grundfaget Teknologi er løftet fra niveau E til niveau-D.
 • IT og CAD/CAM 1 er løftet fra avanceret niveau til ekspert niveau.
 • Robotteknologi og betjening er løftet fra avanceret niveau til ekspert niveau.
 • Håndværksmæssig/maskinel fremstilling af plademøbel 1 er løftet fra avanceret niveau til ekspert niveau.
 • Industrielt møbel og bygningskomponenter er løftet fra avanceret niveau til ekspert niveau.

 

Oversigt over fag der løftes på talentsporet inden for alle snedkeruddannelserne