Løn under uddannelsen

Som elev får du løn under praktikperioden og SU når du er på skole. Find overenskomsterne her.

Start eventuelt med nedenstående guide fra 3F til lærlinge:
3F Guide til lærlinge om løn, arbejdstøj, pension, mv.

Hvis virksomheden er omfattet af Træ- og møbeloverenskomsten 2020 mellem Dansk Industri, Træ- og Møbelindustrien og 3F:

  • Elever i maskin- og snedkeruddannelsen på specialerne maskinsnedker, produktionsassistent, bygningssnedker, møbelsnedker, træoperatør og bygningsmontør aflønnes som minimum efter de satser for elever, der aftales i Træ- og møbeloverenskomsten 2020 mellem Dansk Industri, Træets arbejdsgivere og 3F.
  • Træ- og Møbeloverenskomsten 2020  s. 195


Hvis virksomheden er omfattet af  Industri, træ- og møbeloverenskomsten 2017 mellem Dansk Byggeri og 3F:

  • Elever i maskin- og snedkeruddannelsen på specialerne maskinsnedker, produktionsassistent, bygningssnedker, møbelsnedker, træoperatør og bygningsmontør aflønnes som minimum efter de satser for elever, der aftales i Industri, træ- og møbeloverenskomsten 2020 mellem Dansk Byggeri og 3F.
  • Industri-Træ- og Møbeloverenskomsten 2020  s. 112
    Hvis de er indenfor specialerne Maskinsnedker eller Produktionsassistent er det beskrevet på side 123.


Hvis virksomheden er medlem af Dansk Byggeri og "kun" har underskrevet/tiltrådt bygningsoverenskomsten, så er det Industri- Træ- og Møbeloverenskomsten der er gældende.


Hvis virksomheden er omfattet af Fællesoverenskomst for Auto- og boligmonteringsområdet i Danmark 2015-2017 mellem Dansk Håndværk og 3F:

Hvis virksomheden er omfattet af Piano og Orgelbyggeroverenskomsten 2017 mellem Foreningen Piano- og Orgelbyggerier i Danmark, og 3F:

  • Elever i snedkeruddannelsen på specialet orgelbygger aflønnes som minimum efter de satser for elever, der aftales i overenskomsten mellem Foreningen Piano- og Orgelbyggerier i Danmark og 3F:
  • Piano og Orgelbyggeroverenskomsten 2017 (fra side 80)