Løn under uddannelsen

Som lærling får du løn under læretiden og SU, når du er på grundforløb, og endnu ikke har indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed. Find overenskomsterne her.

Start eventuelt med nedenstående guide fra 3F til lærlinge:
3F Guide til lærlinge om løn, arbejdstøj, pension, mv.

Hvis virksomheden er omfattet af Træ- og møbeloverenskomsten 2020-2023 mellem Dansk Industri, Træ- og Møbelindustrien og 3F:

  • Lærlinge i uddannelserne til maskinsnedker, produktionsassistent, bygningssnedker og møbelsnedker aflønnes som minimum efter de satser for lærlinge, der aftales i Træ- og møbeloverenskomsten 2020-2023 mellem Dansk Industri, Træets arbejdsgivere og 3F.
  • Træ- og Møbeloverenskomsten 2020-2023  s. 195


Hvis virksomheden er omfattet af  Industri, træ- og møbeloverenskomsten 2020-2023 mellem Dansk Byggeri og 3F:

  • Lærlinge i uddannelserne til maskinsnedker, produktionsassistent, bygningssnedker og møbelsnedker aflønnes som minimum efter de satser for lærlinge, der aftales i Industri, træ- og møbeloverenskomsten 2020-2023 mellem Dansk Byggeri og 3F.
  • Industri-Træ- og Møbeloverenskomsten 2020-2023  s. 112
    Hvis de er indenfor specialerne Maskinsnedker eller Produktionsassistent er det beskrevet på side 123.


Hvis virksomheden er medlem af Dansk Byggeri og "kun" har underskrevet/tiltrådt bygningsoverenskomsten, så er det Industri- Træ- og Møbeloverenskomsten der er gældende.


Hvis virksomheden er omfattet af Fællesoverenskomst for Auto- og boligmonteringsområdet i Danmark 2021-24 mellem Dansk Håndværk og 3F:

Hvis virksomheden er omfattet af Piano og Orgelbyggeroverenskomsten 2020-2023 mellem Foreningen Piano- og Orgelbyggerier i Danmark, og 3F:

  • Lærlinge i snedkeruddannelsen på specialet orgelbygger aflønnes som minimum efter de satser for lærlinge, der aftales i overenskomsten mellem Foreningen Piano- og Orgelbyggerier i Danmark og 3F:
  • Piano og Orgelbyggeroverenskomsten 2020-2023 (fra side 80)