Træindustriens Uddannelsesudvalg (TU)

Træindustriens Uddannelsesudvalg udfylder i henhold til lov om erhvervsuddannelserne de overordnede ansvarsområder for Maskinsnedkeruddannelsen med specialet: Maskinsnedker, der har følgende trin, Produktionsassistent møbel og Produktionsassistent døre og vinduer.

Udvalget er paritetisk sammensat med 3 repræsentanter fra Træ- og Møbelindustrien / DI, og 3 repræsentanter 3F Fagligt Fælles Forbund. Udvalget mødes ca. 4 gange årligt.

Skema over medlemmer:

Udpeget af Forbundet 3F

Udpeget af Træ- og møbelindustrien (TMI)/DI

Formand
Morten Silo-Bøjstrup
3F Industrigruppen 
Kampmannsgade 4
1790 København V
Tlf.: 88 92 04 07 
Mobil: 21 45 57 62
E-mail: Morten.silo-bojstrup@3f.dk

Næstformand
Birgitte Winge
Chefkonsulent 
TMI/DI
H.C. Andersens Boulevard 18
1553 Købehavn V
Tlf.: 33 77 38 93
Mobil: 29 49 46 58
E-mail: biw@di.dk

 

Odin Vex
Faglig Sekretær
3F 
Langelandsvej 3
5500 Middelfart
Tlf.: 70 30 08 22
Mobil: 26 84 99 20
E-mail: Odin.vex@3f.dk

Karsten Kousgaard
ST-Skoleinventar
Gamle Kongevej 14
6880 Tarm 
Mobil: 24 86 65 47
E-mail: kko@st-skoleinventar.dk

Rene Rosenkrans
Faglig Sekretær
Havremarken 31
 9690 Fjerritslev
Tlf.: 21446348
E-mail: rene.rosenkrans@3f.dk

 

 

Vacant Plads