Træets Efteruddannelser (TE)

Træets Efteruddannelsesudvalg er et efteruddannelsesudvalg, der er nedsat i henhold til lov om Arbejdsmarkedsuddannelse mv. Udvalget er sammensat af repræsentanter for arbejdsgivere og arbejdstagere indenfor træ- og møbelindustrien og byggeriet

Efteruddannelsesudvalget har til opgave at udarbejde analyser af og forslag til arbejdsmarkedsrelevant kom­pe­ten­ce­ud­vik­ling for voksne. I den forbindelse udvikler TE efteruddannelseskurser, materialer og læreruddannelse. Alle AMU mål kan findes på www.amukurs.dk. Her findes også en oversigt over hvilke kurser, der udbydes som garantikurser hvert halve år.

Det er de enkelte uddannelsescentre, erhvervsskoler eller AMU-centre, som har en godkendelse, der udbyder og gennemfører kurserne. Inden for Træets Efteruddannelser er Skive Tekniske Skole og Herningsholm Erhvervsskole godkendt til at udbyde efteruddannelse. Derudover låner andre erhvervsskoler godkendelse til at udbyde enkelte kurser.

Udvalget er paritetisk sammensat med repræsentanter fra Træ- og Møbelindustrien / DI (3), Dansk Byggeri (1) og Dansk Håndværk (1), og 3 repræsentanter fra 3F Fagligt Fælles Forbund. Udvalget mødes ca. 4 gange årligt.

Skema over medlemmer:

Udpeget af Forbundet 3F

Udpeget af Træ- og møbelindustrien (TMI)/DI

Formand
Morten Silo-Bøjstrup
3F Industrigruppen
Kampmannsgade 4
1790 København V
Tlf.: 88 92 04 07
Mobil: 21 45 57 62
E-mail: Morten.silo-bojstrup@3f.dk

Næstformand
Birgitte Winge
Chefkonsulent
TMI/DI
H.C. Andersens Boulevard 18
1553 København V
Tlf.: 33 77 38 93
Mobil: 29 29 46 58
E-mail: biw@di.dk

Odin Vex
Faglig Sekretær

3F 
Langelandsvej 3
5500 Middelfart
Tlf.: 70 30 09 68
Mobil: 26 84 99 20
E-mail: odin.vex@3F.dk

Karsten Kousgaard
ST-Skoleinventar
Gamle Kongevej 14
6880 Tarm
Mobil: 24 86 65 47
E-mail: kko@st-skoleinventar.dk

 

Rene Rosenkrans
Faglig sekretær
Havremarken 31
9690 Fjerritslev
Tlf.: 21 44 63 48
E-mail: rene.rosenkrans@3f.dk 

Jeppe Ravn Frederiksen
Carl Hansen & Søn A/S
Hylkedamvej 77-79
5591 Gelsted
Tlf.: 40 25 92 86
E-mail: jrf@carlhansen.dk

Udpeget af Dansk Håndværk

Udpeget af DI – Dansk Byggeri

Mette Kofoed Iversen
Medlemskoordinator
Dansk Håndværk
Islands Brygge 26
2300 København S
Tlf.: 32 630 470 
E-mail: mi@dhv.dk 

 

Jesper Juul Sørensen
Uddannelseschef
DI – Dansk Byggeri
H.C. Andersens Boulevard 18
1553 København V
 Tlf.: 70 16 01 80
Mobil: 21 66 50 20
E-mail: jjs@di.dk