Bestyrelsen for Snedkernes Uddannelser

                         Navne og adresser på de tegningsberettigede jf. vedtægterne
                          Formandskabet for bestyrelsen for Snedkernes Uddannelser

Formand:
Jesper Juul Sørensen
Uddannelseschef
 Dansk Byggeri
 Nørrevoldgade 106
 1015 København K
Tlf.: 72 16 01 80
Mobil: 21 66 50 20
E-mail: jjs@danskbyggeri.dk

Næstformand
Flemming Larsen
Branchedirektør i DI/TMI
H.C. Andersens Boulevard 18
1553 København V
Tlf.: 33 77 37 95
Mobil: 20 88 39 24
E-mail: fll@di.dk

Næstformand:
Pia Maul Andersen
Fagligt Fællesforbund 3F
Industrigruppen 3F 
Kampmannsgade 4
1790 København V
Tlf.: 70 30 03 00
Mobil: 23 27 90 82
E-mail: pia.andersen@3f.dk


                                                       Resten af bestyrelsesmedlemmerne

Jannie Andersen
Forhandlingssekretær
3F Industrigruppen
Kampmannsgade 4
1790 København V
Tlf.: 70 30 03 00
Mobil: 20 73 97 46
E-mail: jannie.andersen@3f.dk


Birgitte Winge
Uddannelseskonsulent
Dansk Industri / TMI
H.C. Andersens Boulevard 18
1553 København V
Tlf.: 33 77 38 93
Mobil: 29 49 46 58
E-mail: biw@di.dk 

 

Michael Hansen
Snedkermester Michael Hansen
Skovvej 3A
2930 Klampenborg
1015 København K
Tlf.: 24 24 81 14
E-mail: info@michael-hansen.dk