Bestyrelsen for Snedkernes Uddannelser

 

Navne og adresser på de tegningsberettigede jf. vedtægterne


Formandskabet for bestyrelsen for Snedkernes Uddannelser

Formand:
Pia Maul Andersen
Næstformand
3F Industrigruppen
Kampmannsgade 4
1790 København V
Tlf.: 70 30 03 00
Mobil: 23 27 90 82
E-mail: pia.andersen@3f.dk

Næstformand:
Birgitte Winge
Chefkonsulent
Dansk Industri / TMI
H.C. Andersens Boulevard 18
1553 København V
Tlf.: 33 77 38 93
E-mail: biw@di.dk

Bestyrelsesmedlem
Morten Silo-Bøjstrup
Forhandlingssekretær
3F Industrigruppen 
Kampmannsgade 4
1790 København V
Tlf.: 88 92 04 07 
Mobil: 21 45 57 62
E-mail: Morten.silo-bojstrup@3f.dk

Bestyrelsesmedlem
Benjamin Frank Rosenberg Jensen
Konsulent
Dansk Industri / TMI
H.C. Andersens Boulevard 18
1553 København V
Tlf.: 33 77 30 56
Mobil: 52 18 59 32
E-mail: bfrj@di.dk

Tilforordnet