Snedkerfagets Fællesudvalg (SFU)

Snedkerfagets Fællesudvalg udfylder i henhold til lov om erhvervsuddannelserne de overordnede ansvarsområder for Snedkeruddannelsen med specialerne: Bygningssnedker, Møbelsnedker og Orgelbygger. Der er følgende trin 1 under specialerne, Bygningsmontør, Træoperatør døre og vinduer, Træoperatør møbel.

Udvalget er paritetisk sammensat med 4 repræsentanter fra Dansk Byggeri og 4 repræsentanter fra 3F Fagligt Fælles Forbund. Udvalget mødes ca. 4 gange årligt.

Konference SFU Kataloget

Skema over medlemmer:

Udpeget af Forbundet 3F

Udpeget af DI - Dansk Byggeri

Næstformand
Morten Silo-Bøjstrup
3F Industrigruppen 
Kampmannsgade 4
1790 København V
Tlf.: 88 92 04 07
Mobil: 21 45 57 62
E-mail: Morten.silo-bojstrup@3f.dk


Snedkermester Malte Gormsen
Malte Gormsen ApS
Hørkær 34
2730 Herlev
Tlf: 32548283
Mobil: 28263099
E-mail: malte@maltegormsen.dk

 

Odin Vex
Faglig Sekretær
3F
Langelandsvej 3
5500 Middelfart
Tlf.: 70 30 09 68
Mobil: 26 84 99 20
E-mail: odin.vex@3F.dk

Thomas Jørgensen
Snedkermester
Gl. Landevej 14, Obbekær
6760 Ribe
Tlf.: 75 44 12 42
Mobil: 21 78 11 86
E-mail: thomas@obbekjaer-vinduer.dk

Per Hørby Pedersen
Faglig Sekretær
3F Aalborg
Hadsundvej 184
9000 Aalborg
Tlf.: 22 66 06 63  
E-mail: per.pedersen@3f.dk

Jesper Juul Sørensen
Uddannelseschef
DI - Dansk Byggeri
Nørre Voldgade 106
1358 København K
Tlf.: 70 16 01 80
Mobil: 21 66 50 20
E-mail: jjs@di.dk 

Elise Andsager
Uddannelseskonsulent
3F
Kampmannsgade 4
1790 København V
Tlf.: 70 30 03 00
Mobil: 26 22 08 67
E-mail: elise.andsager@3f.dk

Anders Rønne
Gribskov Inventarsnedkeri A/S
Skovvej 26 B
3230 Græsted
Mobil: 43 73 23 10
E-mail: anders@gqf.dk