Hvad koster det som arbejdsgiver?

Deltagerbetalingen pr. medarbejder uden en videregående uddannelse er 110 kr. eller 184 kr. pr. deltager pr. dag 2015.

Der ydes VEU-godtgørelse til medarbejdere uden en videregående uddannelse og medarbejdere, der ikke har brugt deres videregående uddannelse i de sidste fem år, hvis undervisningen foregår i arbejdstiden.

Der kan også ydes tilskud til transport og eventuelt kost og logi. Læs mere om satser og tilskudsregler på veug.dk.

Der kan være yderligere omkostninger ved evt. undervisning om aftenen, weekend eller på virksomheden.

Ifølge Træ- og Møbeloverenskomsten har man nu ret til at overføre ikke forbrugte uger, dog max to kalenderår fra tidligere ansættelsesår. Se mere i overenskomsten § 69.

Økonomi – VEU-godtgørelse

VEU-godtgørelse kan søges til deltagelse i Arbejdsmarkedsuddannelser og voksenuddannelse på erhvervsuddannelsesniveau.

Du kan læse mere om godtgørelse og tilskud på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside uvm.dk.

Alle kurser

amukurs.dk, kan du finde det kurusus, der passer til netop din profil, iblandt alle kurser inden for Træets Efteruddannelser.