LUU ortopædistuddannelsen

Ortopædistuddannelsen udbydes med specialet: Ortopædist. Grundforløbet for Ortopædistsuddannelsen udbydes kun på Tekniks Erhvervsskolecenter, som også udbyder hovedforløbet. Se oversigt over skoler. Boligmonteringsuddannelsen og Ortopædistuddannelsen har udpeget et specielt korps af skuemestre for hver uddannelse, der bedømmer svendeprøverne.