LUU Maskinsnedkeruddannelsen

Maskinsnedkeruddannelsen udbydes med specialet: Maskinsnedker, der har følgende trin, Produktionsassistent møbel og Produktionsassistent døre og vinduer. Grundforløbet for maskinsnedkeruddannelsen udbydes på syv forskellige erhvervsskoler og hovedforløbet udbydes på fem forskellige erhvervsskoler. Se oversigt over skoler (link)

De lokale uddannelsesudvalg er paritetisk sammensat, og hvert udvalg på en skole har normalt 2 repræsentanter fra Træ- og Møbelindustrien / DI og 2 repræsentanter fra 3F Fagligt Fælles Forbund. Maskinsnedkeruddannelsen har udpeget et specielt korps af skuemestre, der bedømmer afsluttende prøver og svendeprøver i hele landet.