Undervisningsmaterialer

 

Her kan du finde flere typer af undervisningsmaterialer, som indgår i snedker - og maskinsnedkeruddannelserne samt i AMU-uddannelserne.

 • Virksomhedsdrift og -ledelse
 • Tegningsforståelse
 • Styringsteknik
 • Styrkesortering af nåletræ
 • Savværksmaskiner
 • Materialelære
 • Kontrol og måleteknik
 • Maskiner
 • CNC-teknik
 • Bearbejdningsdata
 • Døre og vinduer
 • Slibning på profilslibemaskine
 • Lærepladsprojekt mellem 3. og 4. skoleperiode
 • Plademøbel
 • Overfladebehandling
 • Massivtræsmøbel

Hent undervisningsmaterialer

Online materialelære med Erling Christensen