Svendeprøvegebyr

Den lærevirksomhed, som lærlingen har uddannelsesaftale med ved uddannelsens afslutning, skal forud for en svendeprøve betale et svendeprøvegebyr, der dækker udgifterne for afviklingen af svendeprøven.
Det er de faglige udvalg, der fastsætter gebyret.

Dette er i henhold til Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser § 33. Stk. 4.
Det faglige udvalg kan bestemme, at praktikuddannelsen afsluttes med en svendeprøve, der afholdes efter retningslinjer fastsat af udvalget. Udgifterne til denne prøve afholdes af udvalget. Udvalget kan kræve, at praktikvirksomheden helt eller delvis refunderer udvalget udgifterne.

Det samlede svendeprøvegebyr opkræves af Snedkernes Uddannelser forud for en svendeprøve.

Hvis en lærling ikke består svendeprøven og derfor skal til en ny prøve, skal virksomheden betale fuldt gebyr for begge prøver.

Hvad dækker svendeprøvegebyret?

  • Drift af de faglige udvalgs sekretariatsbetjening i Snedkernes Uddannelser i forbindelse med svendeprøver
  • Udvikling af svendeprøverne
  • Skuemestre/censorer, der kvalitetssikrer svendeprøven, og er med til at give lærlingen en pålidelig bedømmelse. 
  • Svendebreve/medaljer
  • Administrationsomkostninger ved indkaldelse af skuemestre/censorer og udstedelse af svendebrev/uddannelsesbevis
  • Svendeprøveafslutning
  • Arbejdsskades- og ansvarsforsikring
  • Afholdelse af konference om svendeprøverne for censorer og uddannelsesudvalg

Virksomheder, der er medlemmer af Dansk Industri / Dansk Byggeri eller Kooperationen, betaler gennem deres organisationsbidrag til ovennævnte udgifter, og skal i forbindelse med svendeprøven derfor kun betale et reduceret gebyr.

Da svendeprøven er en del af uddannelsestiden, betaler virksomheden lærlingen løn under aflæggelsen af svendeprøven.

Svendeprøvegebyr for uddannelser under Snedkernes Uddannelser

Svendeprøvegebyr for maskinsnedker og produktionsassistent døre og vinduer /møbel
Svendeprøvegebyr for bygningssnedker og møbelsnedker

Svendeprøvegebyr for Møbelpolstrer, Autosadelmager og Gardindekoratør
Svendeprøvegebyr for Ortopædist