Hvad er EUX? 

Eux indeholder gymnasiale fag og niveauer, der svarer til hf. En erhvervsuddannelse med eux består, med undtagelse af grund- og valgfag, af både praktik og den fulde skoleundervisning fra den valgte erhvervsuddannelse. Du mister dermed ikke noget fra erhvervsuddannelsen og bliver udlært på lige fod med elever uden en eux.

Eux er altså et tilbud til dig, der vil være håndværker, men samtidig have mulighed for at søge videregående uddannelse på samme vilkår som de der har taget en gymnasial eksamen. Med en Eux ungdomsuddannelse er det altså muligt at få svendebrev som både Møbel-, Bygnings- og Maskinssnedker, samt en gymnasial eksamen.

Besøg Uddannelsesguiden for at finde mere generelle informationer om Eux.

Forløb af EUX snedker og maskinsnedker

Ovenstående tabel er en forløbsoversigt for EUX elever. Der afvikles tre skoleforløb af 20 uger, der både indeholder faglige og gymnasiale fag.

Hvor lang tid tager det?

Uddannelsen varer 4 år og 3 måneder og er delt op i grund- og hovedforløb, samt en række praktikperioder

1 GF - Grundforløb 1 varer 20 uger og er udelukkende for de elever, der kommer direkte fra folkeskolen.
2 GF - Grundforløb 2 varer 20 uger og de elever, som ikke kommer direkte fra folkeskolen starter på dette forløb.
Hovedforløbet varer 65 uger og er opdelt i mindst 2 skoleperioder vekslende med mindst 4 praktikperioder.

De gymnasiale eksaminer ligger i forbindelse med 3. hovedforløb. Selve svendeprøven afvikles på 4. hovedforløb i uge 13 og 39 således, at uddannelsen afsluttes samtidlig med de elver, der følger et ordinært EDU.

Klik på følgende link til uddannelsesordningen for maskinsnedkere, bygningssnedkere og møbelsnedkere, hvis du ønsker et større overblik over uddannelsesforløbet.

Hvad består en Eux af?

For at opnå "generel studiekompetence" og muligheden for at søge videregående uddannelser, får man udover selve erhvervsuddannelsen følgende:

 • Dansk (A)
 • Engelsk (B)
 • Matematik (C)
 • Fysik (B)
 • Kemi (C)
 • Teknikfag - Byggeri og energi (B)
 • Byggeteknologi (B)
 • Samfundsfag (C)


Gymnasiale fag - et af følgende:

 • Matematik fra B-niveau til A-niveau
 • Kemi fra C-niveau til B-niveau
 • Samfundsfag fra C-niveau til B-niveau


Ydermere skal man:

 • Udarbejde en større skriftlig opgave.
 • Gennemføre et tværfagligt skriftligt eksamensprojekt.

Økonomi under Eux

Ligesom på en almindelig erhvervsuddannelse får du elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioderne. Har du ikke en praktikaftale og er du fyldt 18 år, har du mulighed for at søge SU, når du er på grundforløb på skolen. Er du i skolepraktik, kan du søge en yddelse svarende til SU.

Her udbydes Eux indenfor snedkeruddannelserne

EUC Nord – Tilbyder Eux bygnings- og møbelsnedker

EUC Syd – Tilbyder Eux bygnings- og møbelsnedker samt orgelbygger

Herningsholm Erhvervsskole – Tilbyder Eux bygnings-, møbel- og maskinsnedker

Next Uddannelse København – Tilbyder Eux bygnings- og møbelsnedker

Roskilde Tekniske Skole – Tilbyder Eux bygnings-, møbel- og maskinsnedker

Skive College – Tilbyder Eux maskinsnedker

Syddansk Erhvervsskole Vejle – Tilbyder Eux bygnings-, møbel- og maskinsnedker

Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier – Tilbyder Eux bygnings-, møbel- og maskinsnedker