Lærepladsprojekt mellem 3. og 4. skoleperiode

 

Lærlinge på maskinsnedker-, møbelsnedker-, bygningssnedker- og orgelbygger-uddannelserne udfører et projekt i oplæringen mellem 3. og 4. skoleperiode.

 

Det er vigtigt at uddanne dygtige, selvstændige faglærte, der er parate til at indgå i konkrete arbejdssammenhænge.  

I løbet af projektet bliver lærlingen udfordret fagfagligt og bliver desuden trænet i at udforme og udføre projekter selvstændigt.

Projektets indhold aftales med den oplæringsansvarlige, og evalueres i samarbejde mellem lærling, skolen og lærepladsen. Det tager udgangspunkt i virkeligheden. Det vil sige i arbejdsopgaver, der allerede er på lærepladsen. Herunder skal projektet afspejle et aktuelt og konkret behov, således at projektet bidrager til lærepladsens aktuelle arbejdsportfolio.

Lærlingen udarbejder et oplæg om sit lærepladsprojekt. Oplægget præsenteres for klassen i løbet af den første uge på hovedforløb 4. Oplægget beskriver selve projektet, og hvad lærlingen har lært fagfagligt og personligt af at arbejde med projektet.

Lærlingen bruger en arbejdsuge, dvs. 37 timer på lærepladsprojektet, herunder udarbejdelse af oplægget. De 37 timer kan fordeles over flere uger – det er op til læreplads og lærling at aftale.

Download folder om lærepladsprojektet