Projektsvendeprøve

Projektsvendeprøven er en selvstændig prøveform der gælder for maskinsnedker, møbelsnedker og bygningssnedker. Eleven får mulighed for at omsætte egne idéer og kundskaber i sin svendeprøve. Prøveformen så dagens lys for ca. 10 år siden i forbindelse med et udviklingsprojekt. Formålet var at give den enkelte elev mulighed for at påvirke egen svendeprøve mest muligt inden for de givne rammer og basere den på egne idéer og et individuelt tilsnit af design.

Hvorfor projektsvendeprøve

Kravene til faglærte medarbejdere ændrer sig hastigt i disse år, og det betyder bl.a., at virksomhederne i stigende grad vil efterspørge faglært arbejdskraft, der både kan arbejde selvstændigt og komme med forslag til problemløsning af ikke allerede kendte opgaver.

I skoledelen af uddannelsen fylder det projektorienterede arbejde i dag betydeligt, ligesom kravet om selvstændighed i opgaveløsningen vægtes. På grundforløbet skal elever som noget nyt bestå et grundforløbsprojekt, så hele tilrettelæggelsen af skoledelen af uddannelsen bygger i høj grad allerede på en projektorienteret tilgang.

Hvad er en svendeprøve

Den traditionelle svendeprøve har været kendetegnet af, at eleven trækker en bunden opgave, som skal løses inden for et givet tidsrum. Opgavebeskrivelse samt tegninger er fastlagt på forhånd og eleven vurderes i sidste ende på, hvor præcis opgaven er udført i overensstemmelse med opgaven.

I modsætning hertil, er projektsvendeprøve et selvvalgt projekt. For maskinsnedkeruddannelsen gælder, at eleven afleverer senest 14 dage før begyndelsen af den sidste skoleperiode et projektoplæg til skolen. Projektoplægget består af en målsat konstruktionstegning og skal godkendes af skolen inden opstart på sidste skoleforløb.

For møbelsnedker og bygningssnedker gælder, at eleven afleverer senest 10 uger før sidste skoleperiode et projektoplæg til skolen. Projektoplægget består af en målsat tegning i skitseform, der viser opgavens omfang, samt beskrivelse af materialevalget. Skolen godkender i samråd med det lokale uddannelsesudvalg forslaget til opgaven.

Se vejledninger