Uge 34

ALLE KURSER AFHOLDES PÅ NEXT UDDANNELSE KØBENHAVN, TÆBYVEJ 65, 2610 RØDOVRE

CNC 1 pakke

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet:
NEXT Kursuscenter København
Tlf. 33880900
kursus@nextkbh.dk
www.nextkbh.dk

CNC-programmering fra CAD til CAM 2D

Kursusnummer: 44257
Beskrivelse: Deltageren lærer at andvende CAD-anlæggets menuopbygning og tegnefaciliteter til fremstilling af konturtegninger i 2D og kan arbejde med de mest almindelige formater for udvekslingsfiler samt foretage filudveksling mellem CAD- og CAM-systemer. Deltageren får kendskab til bestykningsmulighederne på CNC-styrede overfræsere, motorer, spindler, optagelser, bordtyper, værktøjsvekslere og styringer. Deltageren får kendskab til forskellige ISO- og HSK-optagelser til CNC-maskinen. Deltageren lærer at montere skafteværktøjer med lige skaft i værktøjsholdere med klemmetang og omløber samt med Hydro-tilspænding eller Tribos i henhold til den europæiske standard DS/EN 847-2.
Varighed: 3 dage

CNC-styret overfræser, maskinlære, træ

Kursusnummer: 44727
Beskrivelse: Deltageren kender bestykningsmulighederne på CNC-styrede overfræsere, motorer, spindler, optagelser, bordtyper, værktøjsvekslere og styringer. Deltageren kan gennemføre kørsel til referencepunkt, udføre stop- og nødstopsprocedure samt betjene maskinen til givne fræseopgaver. Deltageren kan endvidere udvælge, montere og udmåle værktøj og indtaste data i værktøjsbank samt udmåle emnenulpunkt og indstille korrekt omdrejningshastighed i forhold til værktøj, sikkerhed og fræseopgave. Deltageren kender endvidere forskel på maskin- og emnenulpunkter.
Varighed: 1 dag

Skafteværktøjer, træindustri

Kursusnummer: 44898
Beskrivelse: Deltageren kender forskellige ISO- og HSK-optagelser til CNC-maskinen. Deltageren kan montere skafteværktøjer med lige skaft i værktøjsholdere med klemmetang og omløber samt med Hydro-tilspænding eller Tribos i henhold til den europæiske standard DS/EN 847-2. Deltageren kender beregnings metoden 'kompenseret fremføringshastighed'. Deltageren kan vælge platter til en given arbejdsopgave og foretage udskiftning af bagplatter og platter fremstillet af HW (ubelagt hårdmetal) og HC (belagt hårdmetal). Deltagerne kan anvende rensevæsker og olier efter producentens anvisninger og gældende miljølovgivning.
Varighed: 1 dag

KURSET AFHOLDES PÅ NEXT UDDANNELSE KØBENHAVN, TÆBYVEJ 65, 2610 RØDOVRE

3D kant- og overfladebehandling på CNC

3D kant- og overfladebehandling på CNC, træ

Kursusnummer: 48859
Beskrivelse: Deltageren kan selvstændigt fremstille tegninger i 3D CAD og kan bruge avancerede kommandoer til fremstilling af 3D modeller. Derudover kan deltageren anvende derive og multibody funktioner og kan arbejde med flere arbejdsplanerog tegne 3D modeller med flere solider.
Varighed: 5 dage

ALLE KURSER AFHOLDES PÅ NEXT UDDANNELSE KØBENHAVN, TÆBYVEJ 65, 2610 RØDOVRE

Tegningsfremstilling i 3D CAD

Tegningsfremstilling i 3D CAD, træ 1

Kursusnummer: 48411
Beskrivelse: Deltageren kan selvstændigt fremstille tegninger i 3D CAD og kan bruge avancerede kommandoer til fremstilling af 3D modeller. Derudover kan deltageren anvende derive og multibody funktioner og kan arbejde med flere arbejdsplanerog tegne 3D modeller med flere solider. Kurset afsluttes med en prøve.
Varighed: 5 dage

Tegningsfremstilling i 3D CAD, træ 2

Kursusnummer: 48860
Beskrivelse: Deltageren kan selvstændigt fremstille tegninger i 3D CAD og kan bruge avancerede kommandoer til fremstilling af 3D modeller. Derudover kan deltageren anvende derive og multibody funktioner og kan arbejde med flere arbejdsplanerog tegne 3D modeller med flere solider.
Varighed: 5 dage