Logbogen

 

Til skoler

Skolerne skal selv bestille fysiske logbøger fra Snedkernes Uddannelser. Bestil kun logbøger svarende til det antal lærlinge, der skal starte på H1.

For at bestille bedes du sende en mail til post@snedkerudd.dk og skrive:

  • Hvilket fag
  • Antal lærlinge på H1 i indeværende år
  • Navn og adresse på skolen og kontaktpersonen, som vi skal sende logbøgerne til.

Hvorfor er der en logbog for lærlingeperioderne?

Uddannelseslogbogen er tilrettelagt som et kommunikationsværktøj, hvor lærepladsvirksomheden, faglæreren og lærlingen løbende kan få et overblik over udvikling og fremskridt i hele uddannelsesforløbet. Ved at anvende uddannelseslogbogen, kan man i fællesskab få overblik over, hvilke kompetencer lærlingen indtil nu har opnået samt hvilke, der endnu mangler, når det videre uddannelsesforløb skal planlægges.

Branchen ønsker at forenkle virksomhedens arbejde med at udfylde lærepladserklæringer efter hvert lærlingeophold. Derfor anerkender vi den udfyldte uddannelseslogbog som den lovbefalede dokumentation for de enkelte lærlingeperioder. Dog skal virksomheden udfylde en særlig afsluttende lærepladserklæring i forbindelse med svendeprøven

De enkelte lærepladserklæringer er i logbogen konkret udformet som vurderingsskemaer

  • Virksomheden har ansvaret for, at uddannelseslogbogens vurderingsskema bliver udfyldt.
  • Lærlingen har ansvaret for, at tage uddannelseslogbogen med til skolen/kontaktlæreren og Det lokale Uddannelsesudvalg, og tilbage til virksomheden igen.

Skolen udleverer logbogen ved afslutning af Grundforløb 2.

 

Links til logbøger

Herunder kan de enkelte logbøger downloades som pdf.

Møbelsnedker

Orgelbygger

Bygningssnedker

Maskinsnedker