Virksomheden

– lærlingeuddannelsernes vigtigste led

 

De danske lærlingeuddannelser regnes blandt verdens bedste faglige uddannelser. En af de vigtigste grunde til dette prædikat er det bærende princip i de faglige uddannelser:

En vekslen mellem læretid og skoleophold.

Vekseluddannelsessystemet sikrer lærlingens opnåelse af faglige færdigheder og kompetencer under uddannelsen på lærepladsvirksomheden og skoleopholdene, hvor lærlingen dels arbejder med teoretiske emner, dels udfører praktiske opgaver i skolens værksted.

Hvad forventes af virksomheden og hvad kan virksomheden forvente?

I lærlingeuddannelsen skal lærlingen beskæftige sig med varierende arbejdsopgaver således, at der gives oplæring i alle arbejdsdiscipliner. Lærlingeuddannelsen skal sammen med skoleuddannelsen føre til, at lærlingen når uddannelsens samlede kompetencemål.

Individuel uddannelsesplan

Når din virksomhed har indgået en konkret uddannelsesaftale med jeres nye lærling, tager skolen initiativ til at udarbejde en individuel uddannelsesplan for lærlingens uddannelsesforløb. Lærling, skole og virksomhed er løbende ansvarlig for at følge op på uddannelsesplanen og herunder tage initiativ til en evt. revision.

I de læreperioder, der følger efter en skoleperiode, skal uddannelsen i virksomheden tilrettelægges, så skoleuddannelse og den praktiske uddannelse supplerer hinanden på en hensigtsmæssig måde, der er fastsat i de krav, der fremgår af uddannelsesordningen for maskinsnedker- og produktionsassistentuddannelsen.

Lærlingen udstyres ved opstart på skoleundervisningen med en såkaldt uddannelsesbog, der fungerer som bindeled mellem henholdsvis skole- og læretiden i virksomheden. Heri indsættes løbende bevis for gennemført og bestået uddannelse på skolen, ligesom virksomheden udsteder lærepladserklæringer på baggrund af de gennemførte læreperioder i virksomheden.