Svendeprøvegebyr for Maskinsnedker og Produktionsassistent

Gebyret er fastsat af Træindustriens Uddannelsesudvalg

 

Gebyret for 2021 for virksomheder, der ikke er organiseret i Dansk Industri eller Kooperationen: 4500 kr.

Det reducerede gebyr for 2021 for virksomheder, der er organiseret i Dansk Industri eller Kooperationen: 3000 kr.

For skolepraktikelever og for EUV1 elever betaler skolen gebyret og udgifterne til materialerne. Gebyret er det samme som for virksomheder, der er organiseret i Dansk Industri eller Kooperationen.