PRAKTIKPROJEKT MELLEM 3. OG 4. SKOLEPERIODE

Vi skal ikke kun uddanne dygtige, men også nytænkende medarbejdere. Derfor har vi i maskinsnedker- og snedkeruddannelsen indført, at eleverne mellem 3. og 4. skoleperiode skal udføre et projekt af innovativ karakter i praktikperioden. Vi ønsker også, at skoleundervisning og praktikuddannelse supplerer hinanden på en mere hensigtsmæssig måde. Projektets indhold og omfang aftales med mester, og det evalueres i samarbejde mellem skolen og praktikstedet. Det skal naturligvis tage sit udspring i de arbejdsopgaver, der er på praktikstedet. Men det skal samtidigt være innovativt, forstået således at det giver eleven lejlighed til at eksperimentere med materialer, værktøjer, brugerinddragelse og meget mere. Virksomheden og eleven tager initiativ til – i samarbejde med skolen – at formulere en elevopgave af innovativ karakter i praktikperioden mellem 3. og 4. skoleperiode.

Opgaven skal udføres i praktikvirksomheden og problemstillingen skal hentes fra virksomhedens arbejdsområde / produktområde og afspejle aktuelle og konkrete behov. Skolen skal fremme innovative læringsforløb på hovedforløbet, der understøtter elevens ar­bejde med opgaven i 3.og 4. skoleperiode. En vigtig del af tiltaget er, at praktikprojektet mellem 3. og 4. skoleforløb evalueres i samspil mellem elev, praktikvirksomhed og faglærer. Praktikprojektet er altså en form for evaluering af elevens kompetencer midt i læretiden. Initiativet er med til at forberede eleverne til den afsluttende projektsvendeprøve.

 Læs i Idékatalog & vejledning om det innovative praktikprojekt i snedkeruddannelserne.