Praktik i udlandet

Hvad kan du bruge et lærepladsophold i udlandet til?

  • Du får "én på opleveren" samtidig med, at du afprøver dine faglige kvalifikationer og får et indblik i hvordan produktion og arbejdsvilkår er tilrettelagt, der hvor du er.
  • Du udvikler selvstændighed og ansvarsbevidsthed i forbindelse med en udstationering og de praktiske omstændigheder, som du skal forholde dig til undervejs – kompetencer som efterspørges kraftigt af virksomheder i dag.
  • Du opdyrker nye venskaber og får et fundament for efter afslutningen på din uddannelse at drage ud og afprøve dig selv.


    Maskinsnedker i London: Mød Chrilles, maskinsnedker fra Roskilde Tekniske Skole, som har taget sin læretid i London. (Video: Roskilde Tekniske Skole)


Hvordan?

Du kan vælge at tage en del af din erhvervsuddannelse i udlandet med den såkaldte PIU-ordning (står for Praktik I Udlandet). Man kan enten tage i lære direkte fra skolen, eller man kan blive udstationeret gennem sin danske arbejdsgiver. Lærepladsen godkendes herhjemme i Danmark og godskrives din læretid. Du vil få dansk uddannelsesbevis, når hele læreuddannelsen er gennemført inkl. skoleophold.

Du har også mulighed for søge et Erasmus+ Praktik- og skoleophold for elever. Ophold for lærlinge og nyuddannede skal have et erhvervsrettet sigte og omfatte arbejdsrelateret læring, for eksempel læreplads i virksomheder. Nyuddannede kan inden for det første år, regnet fra deres afsluttende eksamen, også deltage i et udvekslingsophold.

Følgende blanket skal du selv udfylde:

Forhåndsgodkendelse om merit for praktikophold i udlandet
Blanketten skal indsendes i udfyldt stand til AUB. Se adresse på blanketten.

Følgende blanket skal virksomheden udfylde:


Hvor længe kan du være af sted?

Du kan gennemføre alle dine lærepladsperioder i udlandet, men det mest almindelige er at tage dele af læretiden i udlandet. Uanset hvor mange lærepladsophold du tager i udlandet, skal du gennemføre dine skoleophold i Danmark.

Hvilke lande?

Et PIU-ophold kan finde sted overalt i verden. Dog skal man være opmærksom på Udenrigsministeriets rejsevejledning, med lande, som det frarådes at rejse til af sikkerhedsmæssige årsager.

Økonomi

Du kan få hjælp til dækning af udgifter til rejse, flytning og evt. ekstra udgifter til bolig. Du får desuden udbetalt din sædvanlige løn under uddannelsen. Du kan søge yderligere oplysninger om vilkår i forbindelse med læreplads i udlandet hos Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).

Du kan finde flere oplysninger ved Styrelsen for International Uddannelse, som er en statslig styrelse, der arbejder med en bred vifte af opgaver inden for internationalisering af uddannelser og læringsmiljøer. Læs mere om læreplads i udlandet hos Styrelsen for International Uddannelse.

Rejseberetninger

Læs om Alfred, der har været i New Zealand som bygningssnedker her
Læs også om Ida, der har været på møbelpolstrerkursus i San Diego her