Lærepladsprojekt mellem 3. og 4. skoleperiode

Vi skal ikke kun uddanne dygtige, men også nytænkende medarbejdere. Derfor har vi i maskinsnedker- og snedkeruddannelsen indført, at lærlingene mellem 3. og 4. skoleperiode skal udføre et projekt af innovativ karakter i læreperioden. Vi ønsker også, at skoleundervisning og praktisk uddannelse supplerer hinanden på en mere hensigtsmæssig måde. Projektets indhold og omfang aftales med mester, og det evalueres i samarbejde mellem skolen og lærestedet. Det skal naturligvis tage sit udspring i de arbejdsopgaver, der er på lærestedet. Men det skal samtidigt være innovativt, forstået således at det giver lærlingen lejlighed til at eksperimentere med materialer, værktøjer, brugerinddragelse og meget mere. Virksomheden og lærlingen tager initiativ til – i samarbejde med skolen – at formulere en lærlingeopgave af innovativ karakter i læreperioden mellem 3. og 4. skoleperiode.

Opgaven skal udføres i lærepladsvirksomheden og problemstillingen skal hentes fra virksomhedens arbejdsområde / produktområde og afspejle aktuelle og konkrete behov. Skolen skal fremme innovative læringsforløb på hovedforløbet, der understøtter lærlingens ar­bejde med opgaven i 3.og 4. skoleperiode. En vigtig del af tiltaget er, at lærepladsprojektet mellem 3. og 4. skoleforløb evalueres i samspil mellem lærling, lærepladsvirksomhed og faglærer. Lærepladsprojektet er altså en form for evaluering af lærlingens kompetencer midt i læretiden. Initiativet er med til at forberede lærlingene til den afsluttende svendeprøve.

 Læs i Idékatalog & vejledning om det innovative lærepladsprojekt i snedkeruddannelserne.