Opdateret den 3/5 2021

Fra og med 21. april 2021 er der 100 pct. fremmøde på erhvervsuddannelserne i hele landet med undtagelse af enkelte landsdele samt FGU.

Erhvervsuddannelser

 • Åbent med 100 pct. fremmøde

FGU-baseret erhvervsuddannelse

 • Afgangselever med 80 pct. fremmøde
 • Ikke-afgangselever med 50 pct. fremmøde

Særligt for enkelte landsdele

Hovedstadsområdet (København By, Københavns Omegn, Nordsjælland og Østsjælland)

 • Afgangselever og ikke-afgangselever med 50 pct. fremmøde.
 • Følgende elevgrupper må i den specifikke landsdel modtages til 100 % fremmøde
  • Elever, når de deltager i ikke-aflyste prøver og eksamener ved fysisk tilstedeværelse på institutionen.
  • Elever, hvis dette er begrundet i helt særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov hos eleven, kursisten eller deltageren, herunder begrundet i forholdene i hjemmet.
  • Elever, indskrevet på kostskoler, skolehjem og lignende, hvis forældre eller de pågældende selv har bopæl eller sædvanlig bolig i Grønland, på Færøerne eller i udlandet, hvis forholdene i hjemmet skønnes at nødvendiggøre, at eleven/kursisten/deltageren ikke hjemsendes, eller hvis den pågældende ikke har et reelt alternativ til at opholde sig på kostskolen m.v.
  • Elever på ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU).
  • Unge, der deltager i Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU).
  • Personer, som er henvist til undervisning efter lov om specialundervisning for voksne, for hvem undervisning alene kan ske ved fysisk fremmøde.
  • Elever på erhvervsuddannelser, hvor den praktiske undervisning udgør en væsentlig forudsætning for elevens deltagelse i den afsluttende prøve, herunder svendeprøve, og som forventes at afslutte deres uddannelse inden den 1. august 2021.
  • Deltagere i certifikatfag og certifikatlignende fag på erhvervsuddannelserne
  • Deltagere i certifikatuddannelser

Definitioner

Afgangselever på ungdomsuddannelser:

 • Elever på GF2, herunder ophold på kostafdeling.
 • Elever der forventes at afslutte sidste del af deres hovedforløb inden 1. august 2021.
 • Elever på FGU som ifølge uddannelsesplanen forventes at afslutte uddannelsen inden 1. august 2021

Fremmøde:

50 pct. fremmøde betyder, at den ugentlige tilstedeværelsesprocent for elever på hver geografisk lokalitet af institutionerne, ikke må overstige 50 pct. fremmøde.

Hver elev må fremmøde i fem sammenhængende undervisningsdage ad gangen, når der ses bort fra weekender og helligdage, hvorefter eleven er omfattet af lukningen i fem sammenhængende undervisningsdage.

80 pct. fremmøde

 • Betyder, at den ugentlige tilstedeværelsesprocent for elever på hver geografisk lokalitet af uddannelsesinstitutionen, må ikke overstige
  80 pct., når man ser bort fra undtagne grupper, der fremmøder 100 pct., herunder sårbare elever.

Landsdele:

København By

 • Københavns Kommune, Frederiksberg, Dragør, Tårnby

Københavns Omegn

 • Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Vallensbæk

Nordsjælland

 • Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Hørsholm, Rudersdal

Østsjælland

 • Greve, Køge, Lejre, Roskilde, Solrød