Opdateret den 6/5 2020

Det er pr. 15. april 2020  muligt at genåbne erhvervsskoler og gennemføre undervisning for elever, der er på sidste år af deres uddannelse. Undervisningen skal ske efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer. 

Hvis elever ikke kan modtage almindelig undervisning som følge af lukningen af skoler, har skolen pligt til at gennemføre nødundervisning. Alle elever, der er hjemsendt fra skoleundervisning, er omfattet af nødundervisning. 

Eleverne, der er hjemsendt fra en skoleperiode, kan ikke sendes ud i praktik i virksomhederne, uden at det er aftalt med virksomhed og elev. 

Der er mulighed for, at skole, elev og virksomhed kan aftale ændringer i forhold til elevens skole- og praktikperioder inden for den samlede uddannelsestid, så der byttes rundt på skole- og praktikophold.

Undervisningsministeriet har på deres hjemmeside en lang række svar på mange af de spørgsmål, der relaterer sig til nødundervisning og elever i praktik. Siden opdateres løbende. Du finder siden her.