Opdateret den 11/8 2020

Der er kommet nye retningslinjer pr. 1. august 2020.

Skolerne skal følge de almindelige bestemmelser i lovgivningen. Der skal således kun gives nødundervisning, hvis det som følge af Covid-19 foranstaltninger ikke er muligt for elever at modtage almindelig undervisning.

Der kan være dog være helt særlige tilfælde, hvor skolen på grund af de sundhedsfaglige anbefalinger ikke kan gennemføre undervisningen efter de almindelige regler. I disse tilfælde finder reglerne om nødundervisning anvendelse. Et eksempel herpå kan være konstaterede smittetilfælde på skolen.
Hvis skolen anvender nødundervisningsbekendtgørelsen, kan der af hensyn til de sundhedsfaglige anbefalinger forekomme visse ændringer af timetal og fysisk tilstedeværelse.

Elever skal deltage i undervisningen. Elever, der efter en konkret individuel vurdering skal blive hjemme, skal dog modtage fjernundervisning. For så vidt angår særlige hensyn til nogle elever, henvises der til Sundhedsstyrelsens anbefalinger til personer i øget risiko, som løbende opdateres.

Elever skal blive hjemme i 14 dage, såfremt de har været på en ikke-nødvendig rejse til lande, som frarådes at besøge. I denne periode modtager de ikke fjernundervisning, og skolen skal registrere fravær.

Undervisningsministeriet har på deres hjemmeside en lang række svar på mange af de spørgsmål, der relaterer sig til nødundervisning og elever i praktik. Siden opdateres løbende. Du finder siden her.