Opdateret den 2/6 2020

Erhvervsskolerne er pr. 18. maj 2020 blevet genåbnet for alle elever.

Undervisningen foregår som udgangspunkt fysisk på skolen, for dem der er omfattet af genåbningen. Der vil fortsat være nødundervisning, og skolerne skal tage sundhedsmæssige hensyn i organiseringen af undervisning for at undgå smittespredning. Skolerne skal gøre brug fx forskudte mødetidspunkter og pauser.

Undervisningen kan i den forbindelse også finde sted uden for skolen, fx i form af åben skole, i naturen etc., ligesom der også fortsat kan gøres brug af fjernundervisning. Elever på erhvervsuddannelserne, der undervises i teoretiske moduler, som ikke kræver fysisk fremmøde, skal fortsat undervises via fjernundervisning.

Der kan af hensyn til de sundhedsfaglige anbefalinger forekomme visse ændringer af timetal og fysisk tilstedeværelse.

Det er udgangspunktet, at alle elever, der er omfattet af genåbningen, og falder inden for ovennævnte rammer, deltager i/møder frem til undervisningen.

En elev vil blive registreret som fraværende, hvis eleven vælger at blive hjemme, selvom skolen efter dialog med elev og elevens læge har vurderet, at eleven skal møde fysisk på skolen. Eleven vil i den situation ikke modtage fjernundervisning.

Undervisningsministeriet har på deres hjemmeside en lang række svar på mange af de spørgsmål, der relaterer sig til nødundervisning og elever i praktik. Siden opdateres løbende. Du finder siden her.