Uddannelsesaftaler

Når først du og lærlingen har fundet hinanden, så er det tid for at indgå en uddannelsesaftale. Aftalen kan du finde og downloade nederst på denne side. Når uddannelsesaftalen er underskrevet af henholdsvis lærling og arbejdsgiver, indsendes den til den pågældende skole, hvor uddannelsen skal gennemføres.

Forinden skal I dog i fællesskab først beslutte jer for, hvilken form for lærepladsordning uddannelsesaftalen skal bygge på.

Et læreforhold er først gyldigt, når virksomhed og lærling har indgået en kontrakt, også kaldet en uddannelsesaftale.

Der er i alt fire forskellige aftaleformer og derved mulighed for at vælge en aftaleform der passer virksomheden. Blanketterne der benyttes er udarbejdet af Undervisningsministeriet og kan hentes her. 

Den ordinære aftale

For virksomheder, der er godkendt som lærested og som kan påtage sig at uddanne en lærling i et helt uddannelsesforløb.

Ny mesterlære

For virksomheder, der på samme vis som ved ordinær aftale, dog også ønsker at påtage sig et større oplæringsansvar i det første års tid. Til gengæld er lærlingen langt det meste af tiden i virksomheden.

Kombinationsaftale

For to eller flere virksomheder, der er helt eller delvist godkendte som læresteder, og som tilsammen varetager et helt uddannelsesforløb.

Kort uddannelsesaftale

For virksomheder, der er helt eller delvist godkendt, men som ikke kan eller ønsker at påtage sig et helt uddannelsesforløb. F. eks. for stærkt specialiserede virksomheder. Aftalen skal som minimum indeholde et skoleophold og en lærlingeperiode. Grundforløbet må gerne være omfattet af aftalen.

Delaftaler under skolepraktik

På nogle uddannelser har de lærlinge der ikke finder lærepladser, mulighed for at gennemføre deres uddannelse under skolepraktik på tekniske skole. De bliver sendt ud i lærlingeforløb på forskellige virksomheder i kortere eller længere perioder. Skolen skal altid kontaktes før der indgås en delaftale.