onsdag 24. august 2016

Trepartsaftale skal sikre praktikpladser

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale. Aftalen skal blandt andet sikre praktikpladser og forbedre mulighederne for voksen- og efteruddannelse.

Frem mod 2025 skal der skabes 8.000 - 10.000 nye praktikpladser. Dette skal gøres ved, at de arbejdsgivere, der ikke har oprettet praktikpladser, skal betale et større refusionsbidrag, mens de virksomheder, der har flere elever, skal betale mindre.

Uddanner en virksomhed flere elever end de foregående tre år, udløser det en bonus på op til 15.000 kr. om året pr. ekstra årselev.

I de brancher, hvor der er særlig efterspørgsel efter faglært arbejdskraft, oprettes særlige 'fordelsuddannelser', der skal sikre elever bedre adgang til virksomhedspraktik. Indgår virksomheder uddannelsesaftaler med elever på fordelsuddannelser, får virksomheden en bonus på op til 5.000 kr. Både maskinsnedker og snedker er på positivlisten for fordelsuddannelser i 2017 og 2018.

Trepartsaftalen lægger også vægt på, at ledige får de kompetencer, som virksomhederne efterspørger. Lediges uddannelse skal være målrettet konkrete job eller områder med gode beskæftigelsesmuligheder.

Trepartsforhandlingerne fortsætter i 2017, hvor det fremtidige AMU-system og voksen- og efteruddannelse skal drøftes yderligere i en ekspertgruppe. Trepartsaftalens indhold skal besluttes som en del af Finanslovsforhandlingerne.

Læs mere om trepartsaftalen her

Tilbage til nyhedsoversigt