torsdag 17. december 2020

Danske snedkerlærlinge er igen blevet præmieret for deres beretninger om praktik i udlandet

Før sommerferien udskrev Forsknings- og Undervisningsministeriet for 8. gang en konkurrence for elever på en erhvervsuddannelse, om at indsende gode fortællinger gennem historier og film fra deres praktikophold i udlandet. Blandt de udvalgte bidrag er ikke mindre end tre beretninger af snedkerlærlinge blevet præmieret.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen modtog 35 bidrag fra elever, der har været på ophold i udlandet med økonomisk støtte fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) gennem PIU-ordningen.

Eleverne kommer fra 14 forskellige fag og har været i praktik i 15 forskellige lande på 5 kontinenter. Blandt de mange gode bidrag har Uddannelses- og Forskningsstyrelsen sammen med Danske Erhvervsskoler udvalgt fire historier og fire film, som bliver præmieret.

Spændende beretninger fra snedkerlærlinge ude i verden

I kategorien historier vandt Lin Halding Andersen og Rebecca Stenz 2. præmien for deres fortælling om deres praktikophold som møbelsnedkere i Berlin. Det krævede en del ansøgninger før de fandt en praktikplads og kort efter blev verden ramt af Covid-19. De valgte at blive i Tyskland og deres ophold blev derfor præget af pandemien, men gav også ro til at fordybe sig i faget. Læs hele deres beretning her på side 10-12

Med Rasmus Dose Sandorffs fortælling om sit praktikophold på Vancouver Island, Canada som bygningssnedker, vandt han 3. præmien for bedste historie. Drømmen om at tage til Canada og bygge træhuse blev realiseret og rygsækken blev fyldt med masser af faglig læring. Men der blev også tid til at udforske vildmarken i Canada og naturen viste sig at blive et åndehul, da Corona-krisen lukkede hele verden ned. Læs hele Rasmus’ historie her på side 13-15

I kategorien film vandt Luna Tindbæk 2. præmien for bedste film om sit ophold som bygningssnedker i Kyoto, Japan. Luna tog til Japan i januar 2020 og blev, på trods af sproglige udfordringer, hurtigt en del af værkstedet – både i hverdagen og i fritiden. Efter at have lært en masse om japansk håndværkstradition blev også hendes ophold præget af pandemien og Luna valgte at rejse hjem til Danmark.

Se Lunas film fra Japan herunder

Bidragene til konkurrencen i 2020 har naturligvis været påvirket af Covid-19. Men først og fremmest viser de, at et praktikophold i udlandet er noget, der sætter tydelige spor både fagligt og personligt og tilfører erhvervsuddannelserne en værdifuld dimension. Og for nogle elever giver opholdene erfaringer, der er med til at forme arbejdsliv og videre uddannelse.

Se materialet fra alle årets vindere og læs mere om PIU-ordningen på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside

Tilbage til nyhedsoversigt