fredag 19. juni 2020

Nye initiativer skal hjælpe GF2-eleverne på erhvervsuddannelserne

Regeringen og Folketingets partier er den 18. juni blevet enige om at give mere tid til de erhvervsuddannelseselever, som pga. Corona-krisen har brug for ekstra undervisning for at kunne kvalificere sig til grundforløbsprøven, eller som ønsker at skifte til en ny uddannelse med bedre muligheder for en læreplads.

 

Udvidet undervisning på grundforløb 2

Forlænget grundforløb: Skolerne kan efter en konkret individuel vurdering tilbyde elever, der vurderes at være i risiko for ikke at kunne bestå grundforløbsprøven, op til fire ugers ekstra undervisning, inden de aflægger prøve. Forslaget omfatter elever, som færdiggør grundforløbets 2. del sommeren 2020. I øvrigt kan skolerne altid gøre brug af supplerende skoleundervisning, når det uddannelsesmæssigt giver fornuft jf. eud-lovens § 51.


Ekstra klip til grundforløbselever

Ekstra klip: Elever kan i dag højst blive optaget tre gange på grundforløbets 2. del. For at sikre at flest mulige erhvervsuddannelseselever gennemfører deres uddannelse, suspenderes denne regel midlertidigt resten af 2020, så uddannelsesstart på grundforløbets 2. del ikke tælles med som et uddannelsesforsøg.

Tilbage til nyhedsoversigt