tirsdag 08. december 2020

Ældre træværktøj – håndens redskaber

Fra omkring 1950 og til nu har håndens redskaber til bearbejdning af træ fuldstændig ændret karakter. Fra at være håndens redskab i bogstaveligste forstand, er det meste i dag eldrevet. I takt med at det eldrevne værktøj har taget over, er det gamle hånddrevne værktøj gået i glemmebogen.

Det ældre værktøj rummer dog fine fortællinger om håndens arbejde. Om funktionalitet, materialeglæde og faglig stolthed.

Redskaberne er samtidig, i deres udformning og stoflighed gennem årelang brug og patinering, en æstetisk og smuk oplevelse i sig selv. Med mere end 300 nye fotografier viser og beskriver forfatteren træfagenes håndværktøj fra 1800-tallet frem til ca. 1950.

Bogen er det hidtil mest komplette katalog over håndværktøj i nyere tid. Bogen giver en unik oversigt og fungerer som en træfaglig ordbog.

Forfatteren Niels Østergård har, gennem et langt liv og stor interesse for træværktøj, samlet en meget stor mængde redskaber fra tiden før det eldrevne værktøj.

Bogens opbygning er baseret på hovedgrupperne i håndens træværktøj og udgør 6 af bogens 8 afsnit:

  • Økser
  • Save
  • Høvle
  • Boreværktøj
  • Mål og opmærkning
  • Andet værktøj

Bogen henviser mange steder til datidens værktøjskataloger og øvrig litteratur ligesom et stikordsregister gør det muligt at anvende bogens som opslagsbog. Kender man navnet på et stykke gammelt træværktøj, kan man via stikordsregisteret finde sidetal hvor foto og kort forklaring findes.

Læs mere og se et par opslag fra bogen her.

––––––––––––––––

Ældre træværktøj – håndens redskaber
Niels Østergård
168 sider illustreret, indbundet.
Pris 187,50 kr. (incl. moms)
Bogen kan købes i boghandlen eller bestilles direkte fra forlaget Hesselberg Media (tillæg for forsendelse) på jkh@nordbau.dk / mobil 20 29 52 57
ISBN 978-87-998689-1-9

Tilbage til nyhedsoversigt