torsdag 27. januar 2022

Farende svend på valsen

Rasmus er naver. ”Det er den ultimative frihed”

 

Mandag den 7. marts 2022 kl. 18.30 i Moltkes Palæ (Dronningens Tværgade 2) byder Københavns Snedkerlaug atter engang på et fagligt event – denne gang om livet som naver.

Kom og mød Rasmus Bjørn der har rejst rundt i verden som naver. En dannelsesrejse som har haft stor betydning for Rasmus – både fagligt og personligt.

For at blive farende svend, skal du have dit svendebrev. Så må man rejse ud for at dygtiggøre sig inden for sit håndværk. Den læring og træning, man opnår som naver, skyldes bl.a. det faktum, at man som naver maksimalt må arbejde samme sted i 6 måneder.

At være farende svend er bestemt ikke for alle. Du rejser rundt i den traditionelle ”kluft”, du rejser alene, du sover ind i mellem under den åbne himmel (også i frostvejr), du ved ikke hvad morgendagen bringer – eller om du har penge nok til næste måltid. Du har ingen mobil – og kun en oppakning med du kan bære.

Rasmus er i dag selvstændig. Han driver virksomheden alene – men har altid 2-3 navere ansat.

Sæt stort X den 7. marts, hvor vi naturligvis også byder på lidt at spise og drikke.

Vi glæder os til at se dig, og beder dig sende en tilmelding til: vibeke@snedkerlauget.dk

Mange hilsner
Københavns Snedkerlaug

Tilbage til nyhedsoversigt