Uge 6

ALLE KURSER AFHOLDES PÅ SKIVE COLLEGE

Grundlæggende NC - CNC

CNC - styret overfræser, maskinlære,træ

Kursusnummer: 44727
Beskrivelse: Deltageren kender bestykningsmulighederne på CNC-styrede overfræsere, motorer, spindler, optagelser, bordtyper, værktøjsvekslere og styringer. Deltageren kan gennemføre kørsel til referencepunkt, udføre stop- og nødstopsprocedure samt betjene maskinen til givne fræseopgaver Deltageren kan endvidere udvælge, montere og udmåle værktøj og indtaste data i værktøjsbank samt udmåle emnenulpunkt og indstille korrekt omdrejningshastighed i forhold til værktøj, sikkerhed og fræseopgave. Deltageren kender endvidere forskel på maskin- og emnenulpunkter. Varighed: 1 dag

Fremstilling af CNC-programmer i ISO-koder træ

Kursusnummer: 48559
Beskrivelse: Deltageren kan fremstille CNC-programmer indenfor træindustrien Deltageren kan: · fremstille CNC-programmer i ISO-koder (G- og M-koder) · anvende koordinatsystemets fire kvadranter · fremstille CNC-programmer i absolut og relativ · simulere og redigere et CNC-program · gemme og hente et CNC-program · kan anvende korrekte arbejdsstillinger.
Varighed: 4 dage