Uge 47

ALLE KURSER AFHOLDES PÅ SKIVE COLLEGE

Åbent værksted, CNC

CNC-programmering fra CAD til CAM2D

Kursusnummer: 44257
Beskrivelse: Deltageren kan ved hjælp af CAD/CAM udføre et helt arbejdsforløb CAD/CAM/CNC inden for træindustriens område. Deltageren kan anvende CAD-anlæggets menuopbygning og tegnefaciliteter til fremstilling af konturtegninger i 2D og kan arbejde med de mest almindelige formater for udvekslingsfiler samt foretage filudveksling mellem CAD- og CAM-systemer. Deltageren kan overføre tegninger til CAM-software, vælge postprocessor til aktuel CNC-maskine, vælge værktøj, indlægge værktøjsbaner på tegning, simulere værktøjsbaner i CAM-software. Deltageren kan anvende CAD/CAM-anlægget på en rationel måde, således at programmeringstiden minimeres. Deltageren kan dokumentere eget arbejde i form af simulering.
Varighed: 3 dage

Skafteværktøjer, træindustri

Kursusnummer: 44898
Beskrivelse: Deltageren kender forskellige ISO- og HSK-optagelser til CNC-maskinen. Deltageren kan montere skafteværktøjer med lige skaft i værktøjsholdere med klemmetang og omløber samt med Hydro-tilspænding eller Tribos i henhold til den europæiske standard DS/EN 847-2. Deltageren kender beregnings metoden "kompenseret fremføringshastighed". Deltageren kan vælge platter til en given arbejdsopgave og foretage udskiftning af bagplatter og platter fremstillet af HW (ubelagt hårdmetal) og HC (belagt hårdmetal). Deltagerne kan anvende rensevæsker og olier efter producentens anvisninger og gældende miljølovgivning.
Varighed: 1 dag

Parametrisk CNC-programmering, træ

Kursusnummer: 48558
Beskrivelse: Deltageren har viden om parametriske programmer til CNC-styrede maskiner. Deltageren kan: anvende parametriske formlerfremstille program til skalerbare emner i ISO koder, CAD og dialogprogrammeringssystemer · overføre værktøjsdata og nulpunkter parametrisk til specifik styring · foretage opstilling, prøvekørsel og bearbejdning af emner, f.eks. omfræsning og nedfræsning · foretage og dokumentere beregninger på programmeringstid i forhold til traditionel fremstilling mellem to emner af forskellig størrelse · arbejde efter arbejdspladsbrugsanvisning (APB).
Varighed: 5 dage

3D kant- og overfladebehandling på CNC, træ

Kursusnummer: 48859
Beskrivelse: Deltageren kan 3D kant- og overfladebearbejde emner på CNC. Deltageren kan: fremstille/redigere 3D solid model · anvende 3D solid til fremstilling af fixtur · vælge egnede pladematerialer til opbygning af fixturer · vælge korrekt værktøj · fremstille emner med dobbeltkrumme overflader · overfladefræse møbel- og bygningskomponenter. Deltageren kan arbejde efter Arbejdspladsbrugsanvisning (APB).
Varighed: 5 dage

Optimering af processer på CNC-overfræser

Kursusnummer: 48865
Beskrivelse: Deltageren kan anvende CAD/CAM til CNC-maskinen og hermed: overføre CNC-programmer · optimere bearbejdningskørsel · anvende formler og tabeller til beregning af fremføringshastighed · vurdere overfladekvalitet · bruge CAD/CAM på en rationel måde, så omstillingstiden minimeres. Deltageren kan: montere værktøjer · indtaste data · udmåle program-nulpunkter · fremstille fixtur · lave prøvekørsel og bearbejde emne på CNC-maskine · lave omfræsninger med profilværktøjer både på langs og på tværs af træets fiberretning. Deltageren kan arbejde efter Arbejdspladsbrugsanvisning (APB).
Varighed: 5 dage