Uge 17

ALLE KURSER AFHOLDES PÅ SKIVE COLLEGE

Åbent værksted CNC1 – Cad – træ

CNC-styret overfræser, maskinlære,træ

Kursusnummer: 44727
Beskrivelse: Deltageren kender bestykningsmulighederne på CNC-styrede overfræsere, motorer, spindler, optagelser, bordtyper, værktøjsvekslere og styringer. Deltageren kan gennemføre kørsel til referencepunkt, udføre stop- og nødstopsprocedure samt betjene maskinen til givne fræseopgaver. Deltageren kan endvidere udvælge, montere og udmåle værktøj og indtaste data i værktøjsbank samt udmåle emnenulpunkt og indstille korrekt omdrejningshastighed i forhold til værktøj, sikkerhed og fræseopgave. Deltageren kender endvidere forskel på maskin- og emnenulpunkter.
Varighed: 1 dag

Tegningsfremstilling i CAD, træindustri

Kursusnummer: 44897
Beskrivelse: Ved fremstilling af elektroniske tegninger kan deltagerne fremstille 2D-tegninger indeholdende målsætning og laghåndtering samt redigere og tilpasse tegninger, så disse kan anvendes som konstruktions-, del- og oversigtstegninger og kan anvende standardiserede tegne- og redigeringskommandoer. Deltagerne kan anvende de mest almindelige formater for udvekslingsfiler samt foretage filudveksling imellem CAD-systemer. Deltageren kan anvende korrekte arbejdsstillinger og andre ergonomiske foranstaltninger ved betjening af computeren.
Varighed: 5 dage

Tegningsfremstilling i 3D CAD, træ, 1

Kursusnummer: 48411
Beskrivelse: Deltageren kan ved hjælp af 3D CAD software: bruge simple kommandoer til fremstilling af 3D modeller · fremstille 2D arbejdstegninger ud fra 3D modeller · samle flere 3D tegninger til et samlet produkt · fremstille simple konstruktionstegninger · dokumentere eget arbejde i form af udskrifter. Deltageren kan arbejde efter Arbejdspladsbrugsanvisning (APB).
Varighed: 5 dage

Tegningsfremstilling i 3D CAD, træ 2

Kursusnummer: 48860
Beskrivelse: Deltageren kan selvstændigt fremstille tegninger i 3D CAD. Deltageren kan: bruge avancerede kommandoer til fremstilling af 3D modeller anvende derive og multibody funktioner · arbejde med flere arbejdsplaner · tegne 3D modeller med flere solider · fremstille retvinklede projektionstegninger ud fra 3D modeller · foretage mindre ændringer i sideskabeloner · samle 3D tegninger til et færdigt produkt · fremstille konstruktionstegninger med udgangspunkt i standarder inden for træindustrien, f.eks. med brud og symmetrilinjer-dokumentere eget arbejde i form af udskrifter. Deltageren har kendskab til 3D skanning. Deltageren kan arbejde efter Arbejdspladsbrugsanvisning (APB).
Varighed: 5 dage